Jonas Nilsson

Ledarskap i klassrummet

Alla elever har rätt till en lugn undervisningsmiljö som genomsyras av tydliga ramar, struktur, trygghet, positiv feedback och omtanke.

Kommunikation med föräldrar

För att läraruppdraget ska kunna utföras så friktionsfritt som möjligt krävs att läraren upprättar goda relationer med elevernas föräldrar.

Varför lärare?

En inspirationsföreläsning som handlar om varför jag inledde min lärarresa och varför jag ännu är kvar i yrket efter mer än 18 år.

Ingår i ett projekt tillsammans med detta inspirerande gäng. Mer info kommer.
Foton från SETT-mässan: Therés Stephansdotter Björk

 
Foto: Studio94 Uppsala

Artikel i Skolvärlden i vilken jag berättar hur jag hanterar stökiga och medvetet otrevliga elever. 

Läs här: Att hantera elever som utmanar, stökar och beter sig otrevligt

 

Artikel i Expressen från 30/10 som visar hur jag tänker kring ”hårdare tag” för att stävja stöket i skolan.

Läs här: Så fick jag stopp på eleven som störde 

 

Deltagande i Kungliga ingenjörsvetenskapsakademiens workshop om skolan 

Jag var personligen inbjuden att delta i en workshop 4 oktober i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA)  regi. Syftet var att diskutera åtgärder för att komma tillrätta med lärarbristen, öka yrkets attraktivitet och hur lärarnas livslånga lärande ska stärkas. 

Blogg från dagen: Läs mer här

Jag föreläste på konferensen Ledarskapet i klassrummet och på skolan, Stockholm 21/10. Se mer här.

Stäng meny