Jonas Nilsson

Ledarskap i klassrummet

Alla elever har rätt till en lugn undervisningsmiljö som genomsyras av tydliga ramar, struktur, trygghet, positiv feedback och omtanke.

Kommunikation med föräldrar

För att läraruppdraget ska kunna utföras så friktionsfritt som möjligt krävs att läraren upprättar goda relationer med elevernas föräldrar.

Varför lärare?

En inspirationsföreläsning som handlar om varför jag inledde min lärarresa och varför jag ännu är kvar i yrket efter mer än 18 år.

Ingår i ett projekt tillsammans med detta inspirerande gäng. Mer info i oktober.
Foton från SETT-mässan: Therés Stephansdotter Björk

 
Foto: Studio94 Uppsala

Deltagande i Kungliga ingenjörsvetenskapsakademiens workshop om skolan 

Jag är personligen inbjuden att delta i en workshop 4 oktober i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA)  regi. Syftet är att diskutera åtgärder för att komma tillrätta med lärarbristen, öka yrkets attraktivitet och hur lärarnas livslånga lärande ska stärkas. 

Saxat ur programmet: 

 

Jag föreläser på konferensen Ledarskapet i klassrummet och på skolan, Stockholm 21/10.

Läs mer

Saxat från programmet:

 

Stäng meny