Föreläsningar

Ledarskap i klassrummet

Alla elever har rätt till en lugn undervisningsmiljö som genomsyras av tydliga ramar, struktur, trygghet, positiv feedback och omtanke. Flera röster inom skoldebatten konstaterar att disciplinen och studieron behöver bli bättre i de svenska klassrummen, men utelämnar den enskilda lärarens verktygslåda. Under min föreläsning kommer jag dock att plocka fram och öppna den.

Längd på föreläsningen: enligt överenskommelse.

Referenser ges i samband med bokningsförfrågan.

Målgrupp: Lärare, studenter, skolledare

 

Jonas har skrivit två artiklar inom ämnet i Expressen:

Så fick jag stopp på eleven som störde

Återta ledarskapet i klassrummen

Han har även skrivit två artiklar inom ämnet i UNT och en i Skolvärlden: 

Auktoritet är grunden

Även gott lärarhantverk minskar stöket i skolan

Att hantera elever som utmanar, stökar och beter sig otrevligt

 

"Tack för en tänkvärd, tydlig och bra föreläsning." - Åhörare, SETT-mässan i Kista 9/4-2019
"Klokt, konkret och med stor empati för dem som det handlar om i slutändan - eleverna." - Åhörare, Uppsala 17/1 2019

Kommunikation med föräldrar – en del av lärarjobbet

Vad säger styrdokumenten om lärares kommunikation med elevernas föräldrar och hur har det sett ut historiskt? Hur kan goda relationer upprättas med föräldrarna så att dialogen blir smidigare och hur kan dessa relationer bibehållas? Vad ska man tänka på när man kontaktar vårdnadshavare inom känsliga frågor eller om man som lärare ifrågasätts  i samband med betygssättning? Hur kan man tänka kring organisationen av föräldramöten? 

Längd på föreläsningen: 45-60 minuter

Referenser ges i samband med bokningsförfrågan. 

Målgrupp: Lärare, studenter, skolledare

Jonas har skrivit en artikel i Aftonbladet om föräldrakommunikation: 

Krävande föräldrar – en del av lärarjobbet

Han har även intervjuats gällande upplägget av föräldramöten: 

Så lyckas du med föräldramötet

"Det kändes skönt att få bekräftelse på att fler lärare än jag tänker i dessa banor om föräldramöten" - Åhörare, Uppsala 8/11 2018

Varför lärare?

En inspirationsföreläsning som handlar om varför jag inledde min lärarresa och varför jag ännu är kvar i yrket efter snart 18 år.Vilka lärdomar har jag gjort? Vad har gett mig energi och vad har tagit energi? Vilka fallgropar bör man undvika? Vilken är den största njutningen med yrket och vad är det som känns jobbigast? Dessa frågor och många fler ämnen kommer att behandlas under denna föreläsning som blandar humor och allvar. 

Längd på föreläsningen: 45-60 minuter

Referenser ges i samband med bokningsförfrågan.  

Målgrupp: Lärare, studenter, skolledare

 

Jonas har skrivit två artiklar om varför han valt läraryrket: 

Ha ett riktigt skönt sommarlov alla geniala och galna lärare

Jag är lärare för att jag vill – inte för att jag måste

"Härligt att få höra att det finns lärare som är medvetna om skolans utmaningar, men som ändå tagit sig förbi svårigheter och trivs med sitt arbete." - Åhörare, Gävle 17/4 2018
Stäng meny