Om mig

1997 lämnade jag mitt Gotland för idrottslärarstudier i Stockholm (GIH). År 2000 tog jag examen och beträdde snart en tjänst som idrottslärare för åk 1-9 på Hagsätraskolan i Stockholm, där jag verkade under sju läsår . Under de sista åren där gavs jag möjlighet att genom distansstudier tillägna mig högstadiebehörighet även inom svenskämnet och på min nästa arbetsplats, Stordammens skola i Uppsala (2007-), blev jag tvåämneslärare.

Under tiden i Uppsala har jag, jämte läraruppdraget, gjort en mängd sidouppdrag som har med skola och utbildning att göra. Under ett par år var jag involverad i implementeringen av en digital lärplattform för kommunens alla kommunala grundskolor, där mitt främsta uppdrag var att påvisa den pedagogiska nyttan med redskapen, inte att lära ut knapptryckningar. Under ett par andra år ingick jag i en grupp som organiserade flera fortbildningsdagar för kommunens alla svensklärare. Efter att ha genomfört Läslyftets grundläggande och uppföljande handledarutbildning under två år och parallellt med detta handlett arbetslag på både egna och andra skolor, fick jag frågan om att i Skolverkets regi handleda blivande handledare inom såväl Läslyftet som Specialpedagogik för lärande. Dessa hedersamma och berikande uppdrag har jag innehaft i snart tre år nu.

2015 började jag delta i den offentliga skoldebatten genom skrivandet av debattartiklar och sedan 2016 publiceras merparten av mina texter i rikstäckande tidningar såsom Svenska Dagbladet, Expressen eller Aftonbladet. En artikel i Expressen hösten 2016, Återta ledarskapet i klassrummen, fick särskilt genomslag och delades uppemot 10000 gånger på Facebook. Det var den mest lästa debattartikeln under flera dagar i rad och responsen var positiv.  Trots att jag tidigare inte varit i närheten av föreläsarbranschen gavs jag nu i uppdrag att prata om mitt klassrumsledarskap, både inför studenter och verksamma lärare.  Uppdragsgivare har både varit Skolverket, Uppsala universitet och Uppsala kommun men numera föreläser jag ofta ute i landets skolor. Återkommande får jag äran att företräda Uppsala kommuns lärare genom att föreläsa inför studenter eller f.d. lärare som funderar på att återinträda i yrket. 

I augusti 2020 ger jag ut min första bok om klassrumsledarskap. Den skrivs tillsammans med universitetslektorn och skolforskaren Martin Karlberg. Förlaget som ger ut boken är Liber AB. 

Referenser finns och ges i samband med bokningsförfrågan. 

Jonas Nilsson, förstelärare på Stordammens skola i Uppsala

Artiklar

https://www.expressen.se/debatt/sa-fick-jag-stopp-pa-eleven-som-storde-/

https://www.expressen.se/debatt/vi-maste-prata-om-det-fantastiska-med-skolan/

https://www.expressen.se/debatt/aterta-ledarskapet-i-klassrummen/

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/w2wwA/kravande-foraldrar–en-del-av-lararjobbet

https://www.svd.se/stelbenta-larare-storre-problem-an-betygssystemet

https://www.svd.se/missnoje-ingen-vag-till-framgang-for-lararna 

https://www.unt.se/asikt/debatt/larare-behover-effektivitet-och-goda-exempel-5431866.aspx

https://www.unt.se/asikt/debatt/lat-den-ratta-komma-in-3794939.aspx 

https://www.unt.se/asikt/debatt/tidsbrist-ar-inget-skal-for-tjanstefel-3540259.aspx

https://www.unt.se/asikt/debatt/auktoritet-ar-grunden-4750208.aspx

https://www.unt.se/asikt/debatt/aven-gott-lararhantverk-minskar-stoket-i-skolan-5264523.aspx 

https://skolvarlden.se/artiklar/okad-arbetsborda-botar-inte-lararbristen

https://skolvarlden.se/artiklar/jag-ar-larare-att-jag-vill-inte-att-jag-maste

https://skolvarlden.se/artiklar/ha- ett-skont-sommarlov-alla-geniala-och-galna-larare

https://skolvarlden.se/artiklar/vanta-inte-pa-ingripande-fran-andra-larare-kan-gora-mycket-sjalva

https://skolvarlden.se/artiklar/stor-enkat-sa-ser-skolsverige-pa-2017-2018-1

https://skolvarlden.se/artiklar/5-tips-till-larare-sa-lyckas-du-med-foraldramotet

https://skolvarlden.se/artiklar/okad-arbetsborda-botar-inte-lararbristen

https://skolvarlden.se/artiklar/att-hantera-elever-som-utmanar-stokar-och-beter-sig-otrevligt?

Jonas deltar i Sveriges Radio, programmet Tendens i P1

 

Stäng meny