Om mig

1997 lämnade jag mitt Gotland för idrottslärarstudier i Stockholm (GIH). År 2000 tog jag examen och fick en tjänst som idrottslärare för åk 1-9 på Hagsätraskolan i Stockholm, där jag stannade under sju läsår . Parallellt med arbetet studerade jag svenska och på min nästa arbetsplats, Stordammens skola i Uppsala (2007-), blev jag tvåämneslärare.

2015 började jag delta i den offentliga skoldebatten genom skrivandet av debattartiklar och sedan 2016 publiceras merparten av mina texter i rikstäckande tidningar såsom Svenska Dagbladet, Expressen eller Aftonbladet. En artikel i Expressen hösten 2016, Återta ledarskapet i klassrummen, fick särskilt genomslag och delades uppemot 10000 gånger på Facebook.  Trots att jag tidigare inte varit i närheten av föreläsarbranschen gavs jag nu i uppdrag att prata om mitt klassrumsledarskap, både inför studenter och verksamma lärare.  Uppdragsgivare har både varit Skolverket och olika universitet, men numera föreläser jag främst ute i landets skolor. 

I augusti 2020 gav jag ut min första bok om klassrumsledarskap. Den heter ”Handbok i klassrumsledarskap” och skrevs tillsammans med universitetslektorn Martin Karlberg. Förlaget är Liber AB. Mer info om boken här. 2022 gavs jag och Martin i uppdrag av Skolverket att skriva ett stödmaterial om ledarskap för Sveriges lärare. Texten hittar ni här

Jonas Nilsson, lärare på Stordammens skola i Uppsala

Foto: Johan Strindberg