Handledning

För ett mer långsiktigt arbete inom fältet klassrumsledarskap erbjuds en handledning, som både kan rikta sig till hela enheter och till enskilda anställda. Här arbetar Jonas Nilsson först med en kartläggning av nuläget för att identifiera behov och sedan läggs en plan upp som innefattar minst två handledningstillfällen under ett läsår. 

Handledningen mot en hel enhet kan dels bestå av en serie olika föreläsningar och workshops, dels av organisation och genomförande av videoauskultationer. 

Ämnen som behandlas förutom klassrumsledarskap är kommunikation med föräldrar samt hantering och uppföljning av utmanande beteende i skolan.