Handledning

För ett mer långsiktigt arbete inom fältet klassrumsledarskap erbjuds en handledning, som både kan rikta sig till hela enheter och till enskilda anställda. Här arbetar Jonas Nilsson först med en kartläggning av nuläget för att identifiera behov och sedan läggs en plan upp som innefattar 2-4 handledningstillfällen under ett läsår. Här introduceras bland annat videoauskultation, vilket har mycket god effekt på lärarens utveckling och i förlängningen även elevprestationerna. 

Referenser och offert ges i samband med bokningsförfrågan.