Handledning

Om ledarskapet ska stärkas  inom kollegiet bör man pröva på ordningsskapande metoder i klassrummen för att sedan diskutera utfallet under ledning av en handledare. Videoauskultation kan med fördel tillämpas här. Vad får läraren syn på i klassrummet då metoderna prövas? Hur går det för kollegor som genomför liknande metoder? Finns det något läraren kan ta med sig framgent? 

Föreläsning samt material inför handledningstillfällena (upplägg, metoder och diskussionsfrågor) tillhandahålls av mig. Organisation av videoauskultation samt protokoll för utvärdering av det inspelade materialet erhålls även det om så önskas.

Referenser ges i samband med bokningsförfrågan. 

Målgrupp: Lärare 

Tid: 3-4 tillfällen utspridda under läsåret. Längd på tillfällena enligt överenskommelse. 

Skolor som Jonas handleder:

Bikupan, Lessebo